ПРОДУКТИ
Кошница

АКСУРА тбл.10мг.х28

АКСУРА тбл.10мг.х28
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн!
АКСУРА тбл.10мг.х28
  • Наличност: ДА
  • Код на продукта: 2958
27.99лв.
Купи

Axura 20 mg филмирани таблетки   

            

Листовка: информация за потребителя

Axura 20 mg филмирани таблетки
Мемантин хидрохлорид (Memantine hydrochloride)


Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Axura и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Axura
3. Как да приемате Axura
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Axura
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Axura и за какво се използва?

Как действа Axura:
Axura съдържа активното вещество мемантинов хидрохлорид.
Axura принадлежи към група лекарства, известна като лекарства против деменция. Загубата на паметта при болестта на Алцхаймер се дължи на нарушение на сигналните съобщения в мозъка. Мозъкът съдържа т. нар. N-метил-аспартат (NMDA)-рецептори, ангажирани с предаването на нервните сигнали, които са важни за ученето и паметта. Axura принадлежи към група лекарства, наречени антагонисти на NMDA-рецепторите. Axura действа върху тези NMDA-рецептори, като подобрява предаването на нервните сигнали и паметта.

За какво се използва Axura:
Axura се използва за лечение на пациенти с умерена до тежка степен на болестта на Алцхаймер.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Axura? 
Не приемайте Axura:
- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към мемантин хидрохлорид или към някоя от останалите съставки на таблетките Axura (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Axura

Ако имате анамнеза за епилептични гърчове
Ако наскоро сте прекарали инфаркт на миокарда (сърдечен удар) или ако страдате от застойна сърдечна недостатъчност или от неконтролирана хипертония (високо кръвно налягане).
В тези ситуации лечението трябва внимателно да бъде проследявано и клиничната полза от Axura да бъде редовно преценявана от Вашия лекар.

Ако имате нарушена бъбречна функция (бъбречно увреждане), Вашият лекар трябва внимателно да проследява бъбречната функция и ако е необходимо да коригира съответно дозите на мемантин.
Едновременната употреба на лекарствените продукти амантадин (за лечение на болестта на Паркинсон), кетамин (вещество, което обикновено се ползва за анестезия), декстрометорфан (обикновено се ползва за лечение на кашлица) и на други NMDA-антагонисти трябва да се избягва.
Axura не се препоръчва при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Axura:
Моля, информирайте Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

По-конкретно, Axura може да промени ефектите на следните лекарства, и може да е необходимо Вашият лекар да коригира дозата им:

амантадин, кетамин, декстраметорфан дантролен, баклофен
циметидин, ранитидин, прокаинамид, хинидин, хинин, никотин хидрохлоротиазид (или комбинация с хидрохлоротиазид)
антихолинергични средства (вещества, които обикновено се използват за лечение на двигателни нарушения или чревни спазми)
антиконвулсанти (вещества, които се използват за предотвратяване или лечение на гърчове) барбитурати (вещества, които обикновено се използват за предизвикване на сън) допаминергични агонисти (вещества като L-допа, бромокриптин) невролептици (вещества, които се използват за лечение на психични нарушения) перорални антикоагуланти.
Ако постъпите в болница, уведомете лекуващия лекар, че приемате Axura.

Axura с храна и напитки
Уведомете Вашия лекар, ако наскоро сте сменили или имате намерение да смените драстично диетата си (например от нормална диета към строга вегетарианска диета) или ако страдате от бъбречна тубуларна ацидоза (БТА, излишък от вещества, образуващи киселини в кръвта поради нарушена бъбречна функция (лошо функциониране на бъбреците)) или тежки инфекции на отделителната система (пикочните пътища), тъй като може да се наложи корекция в дозата на лекарството.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност: мемантин не се препоръчва за употреба при бременни жени.

Кърмене: жени, приемащи Axura, не трябва да кърмят.

Шофиране и работа с машини:
Лекарят ще Ви каже дали заболяването позволява безопасно да шофирате и да работите с машини.
Освен това Axura може да промени способността Ви за реагиране, което създава опасност при шофиране или работа с машини.

3. Как да приемате Axura?
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка
Препоръчваната доза Axura при възрастни и пациенти в старческа възраст е 20 mg веднъж дневно.
За да се намали рискът от нежелани реакции, до тази доза се стига постепенно, по следната дневна схема на лечение. За постепенно увеличаване на дозата се предлагат таблетки, съдържащи различни дози.
В началото на лечението ще започнете, като вземате Axura 5 mg филмирани таблетки веднъж дневно. Тази доза ще се увеличава всяка седмица с по 5 mg, до достигане на препоръчваната (поддържащата) доза. Препоръчваната поддържаща доза е 20 mg веднъж дневно, като тя се достига в началото на 4-тата седмица.

Дозиране при пациенти с нарушена бъбречна функция
Ако имате нарушена бъбречна функция, Вашият лекар ще прецени каква доза е подходяща за Вашето състояние. В този случай лекарят трябва да проследява бъбречната Ви функция през определени интервали.

Приложение
Axura трябва да се прилага перорално веднъж дневно. За да имате полза от лекарството, трябва да го вземате редовно, всеки ден по едно и също време на денонощието. Таблетките трябва да се поглъщат с малко вода. Таблетките могат да се приемат с или без храна.

Продължителност на лечението
Приемът на Axura продължава докато има ефект за Вас. Вашият лекар трябва да преоценява редовно лечението Ви.

Ако сте приели повече от необходимата доза Axura
- Обикновено приемането на прекалено много Axura не би трябвало да Ви навреди. Може да се засилят някои симптоми, посочени в точка 4. „Възможни нежелани реакции".
- Ако приемете Axura в доза, многократно по-висока от предписаната, свържете се с Вашия лекар или потърсете медицинска консултация, тъй като може да се нуждаете от медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете Axura
- Ако откриете, че сте забравили да приемете дозата си Axura, изчакайте и приемете следващата доза в обичайното време.
- Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
Ако имате някакви допълнителни въпроси за употребата на това лекарство, моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Обикновено, наблюдаваните нежелани лекарствени реакции са леки до умерени.

Чести (засягат от 1 до 10 на 100 лекувани):
• Главоболие, сънливост, запек, повишени функционални чернодробни показатели, замаяност, нарушение на равновесието, задух, високо кръвно налягане и свръхчувствителност към лекарства.

Нечести (засягат от 1 до 10 на 1000 лекувани):
• Умора, гъбични инфекции, обърканост, халюцинации, повръщане, нарушена походка, сърдечна недостатъчност и венозно тромбообразуване (тромбоза/тромбоемболизъм).

Много редки засягат по-малко от 1 на 10 000 лекувани):
• Гърчове

С неизвестна честота (от наличните данни не може да се направи оценка на честотата):
• Възпаление на панкреаса, възпаление на черния дроб (хепатит) и психотични реакции.
Болестта на Алцхаймер се свързва с депресия, суицидни мисли и опити за самоубийство. Тези събития са съобщавани при пациенти, лекувани с Axura.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Axura?
Съхранявайте на място недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след изтичане срока на годност, отбелязан върху картонената кутия и на блистера след "Годен до:". Срока на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Този лекарствен продукт не изисква особени условия на съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Axura:
Активното вещество е мемантин хидрохлорид. Всяка таблетка съдържа 20 mg мемантин хидрохлорид, еквивалентен на 16,62 mg мемантин.
Другите съставки са микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, силициев диоксид, колоиден безводен, магнезиев стеарат, като всички те са в ядрото на таблетката; а хипромелозата, макрогол 400, титанов диоксид (E 171) и жълт и червен железен оксид (E 172), се съдържат в обвивката на таблетката.

Как изглежда Axura и какво съдържа опаковката:
Филмираните таблетки Axura са бледочервени до сивочервени, овално-продълговати филмирани таблетки, на едната им страна е отпечатано числото „20", а на другата страна - буквите „МЕМ".
Филмираните таблетки Axura се предлагат в блистери по 14 таблетки, 28 таблетки, 42 таблетки, 56 таблетки, 98 таблетки или групови опаковки по 840 (20 опаковки по 42) таблетки

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба
Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Германия.

Производител
Merz Pharma GmbH + Co. KGaA Eckenheimer Landstr. 100 D-60318 Frankfurt/Main Германия.