ПРОДУКТИ
Кошница

Бенгей обезболяващ маз 50гр.

Бенгей обезболяващ  маз  50гр.
Бенгей обезболяващ маз 50гр.
  • Наличност: ДА
  • Код на продукта: a3518
9.70лв.
Купи

Листовка: Информация за потребителя

БЕНГЕЙ 150 mg/100 mg/g маз
BENGAY 150 mg/100 mg/g ointment
    Метилсалицилат, Ментол /Methylsalicylate, Menthol
    
    
    Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас  информация. 
    Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
    Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
    Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. 
    Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
    Ако след 10 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
    
    
    Какво съдържа тази листовка
    
    1.    Какво представлява БЕНГЕЙ и за какво се използва
    2.    Какво трябва да знаете, преди да използвате БЕНГЕЙ
    3.    Как да използвате БЕНГЕЙ  
    4.    Възможни нежелани реакции
5.    Как да съхранявате БЕНГЕЙ
6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация
    
    
    1.    Какво представлява БЕНГЕЙ и за какво се използва

БЕНГЕЙ е средство за локално приложение, което се прилага за облекчаване на слаби ставни и мускулни болки от възпалително естество, скованост и болки в ставите, болки в поясната област с пристъпен характер.
    
    
2.    Какво трябва да знаете, преди да използвате БЕНГЕЙ 
    
    Не използвайте БЕНГЕЙ
    -    ако сте алергични към метилсалицилат, ментол или към някоя от останалите съставки на БЕНГЕЙ;
    -    ако имате рани;
    -    ако имате възпалена кожа;
    -    ако сте под 12 години.
    
    Обърнете специално внимание при лечението с БЕНГЕЙ
    -    Това лекарство се прилага само външно по начина, описан по-долу. Не го поглъщайте.
    -    Не използвайте БЕНГЕЙ със загряващи компреси.
    -    Не използвайте при поява на възпаление на кожата.
    -    Избягвайте попадането на лекарството в очите или върху други лигавици.
    -    В случай че болката продължи 10 дни или повече без да има облекчение, потърсете Вашия лекар.
    
    Употреба на други лекарства 
Ацетилсалицилова киселина: едновременната употреба може да доведе до салицилатна токсичност. 
При пациенти, приемащи антикоагуланти като напр. варфарин, може да се появи склонност към кървене, тъй като този продукт съдържа салицилат.
    
    
    
    Фертилитет, бременност и кърмене
Няма достатъчно данни, за да се установи безопасността на локалното приложение  при бременност/кърмене на ментол и метил салицилат според препоръките. Употребата при бременност/кърмене трябва да бъде под лекарско наблюдение.
    
    Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. 
    
    Шофиране и работа с машини
    БЕНГЕЙ  не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.
    
    
3.    Как да  използвате БЕНГЕЙ

    Мазта се прилага върху кожата на засегнатата област чрез масаж. Това може да бъде повторено при необходимост в рамките на няколко часа (3-4 пъти дневно).
    
    
    4.    Възможни нежелани реакции
    
    Както всички лекарства, БЕНГЕЙ може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. 
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщават се следните нежелани реакции с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): Ангиоедем (оток), диспнея (затруднено дишане), реакции на мястото на приложение (включително мехури, парене, еритем, дразнене, болка, парестезия, сърбеж и обрив), изгаряния на мястото на приложение.
    Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

    5.    Как да съхранявате БЕНГЕЙ
    
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
    Да се съхранява в оригиналната опаковка. 
    Да се съхранява при температура под 25°С.
Не използвайте това лекарство след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
    
    
6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация

    Какво съдържа БЕНГЕЙ
Активните съставки са метилсалицилат 150 mg и ментол 100 mg.

Другите съставки са:
Стеаринова киселина
Глицерил моностеарат
Безводен ланолин
Полисорбат 85
Сорбитан тристеарат
Троламин
Пречистена вода                                       

    
    Как изглежда БЕНГЕЙ и какво съдържа опаковката 
Туба, съдържаща 50 g маз
    
Притежател на разрешението за употреба
McNeil Healthcare (Ireland) Ltd.
Airton Road, Tallaght
Dublin 24
Ирландия

Производител
Janssen-Cilag
Domaine de Maigremont
F27100 Val de Reuil
    Франция
    
    За допълнителна информация относно това лекарствo, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Джонсън & Джонсън България ЕООД
ж.к. Младост 4, 
Бизнес Парк София, сграда 4
София 1766
Тел.: 02 489 94 00
    
    Дата на последно преразглеждане на листовката: Май 2018 г.