ПРОДУКТИ
Кошница

БРОНХИКУМ ТАБЛ. Х 20

БРОНХИКУМ ТАБЛ. Х 20
БРОНХИКУМ ТАБЛ. Х 20
  • Наличност: ДА
  • Код на продукта: a03
9.65лв.
Купи

1. Какво представлява Брои хи кум Пастили и в какви случаи се използва това лекарство?
Бронхикум Пастили е лекарство от растителен произход.
Притежател на разрешението за употреба:
Aventis Pharma Deutschland GmbH, D65926 Frankfurt am Main, Germany Производител:
Aventis Pharma-Nattermann & Cie. Gmbh, Nattermannallee 1, D 50829 Koln, Germany
Бронхикум Пастили се прилага за подпомагане на муколизата (втечняване на секретите) в дихателните пътища и откашлянето.
Тази информация се основава на дългогодишен опит.
При треска, задух и ако оплакванията са неясни или продължават повече от 5 дни, моля консултирайте се с Вашия лекар.   


2. Какво трябва да имате предвид преди да приемете Бронхикум Пастили?
Продуктът не трябва да се приема при данни за свръхчувствителност (алергия) към мащерка или някое от помощните вещества.
Поради липса на достатъчно изследвания, Бронхикум Пастили не трябва да се използва от бременни жени, по време на кърмеме или от деца под 6 годишна възраст.
При пациенти със захарен диабет трябва да се вземе под внимание съдържанието на захароза в пастилите - 816 mg / пастил.
Взаимодействия с други лекарства
Не са известни. -

Моля, уведомете своя лекар или фармацевт ако приемате, или наскоро сте приемали други лекарства, дори и ако са такива, отпускани без рецепта.
3. Как трябва да се приема Бронхикум Пастили?
Моля, приемайте Бронхикум Пастили винаги точно по указанията в тази листовка. Моля, говорете с Вашия лекар или аптекар, когато възникнат въпроси или колебания.
Оставете Бронхикум Пастили да се разтвори бавно в устата.
Ако не е предписано друго от лекар, е подходяща следната дозова схема:
1-2 пастили се смучат бавно до пет пъти дневно.
Доколкото е възможно, разпределете приема на пастилите на равни интервали през деня.
Продължителността на приемане не е ограничена, но моля, вземете под внимание информацията дадена в раздел 1.
Симптоми на интоксикация (отравяне) с Брохикум Пастили могат да се изключат напълно.
Ако сте пропуснали прием, продължете да вземате лекарството по обичайния начин.


4. Какви нежелани реакции могат да възникнат?
Както всички лекарства и Бронхикум Пастили е възможно да предизвика нежелани реакции. При оценката на нежеланите лекарствени реакции са взети следните:
Много често-повече от 1 на 10 пациента Често-повече от 1 на 100 пациента Рядко-повече от 1 на 1000 пациента

Рядко в отделни случаи-повече от 1 на 10 000 пациента
Много рядко-1 или по-малко на 10 000 пациента или изолирани случаи
В отделни много редки случаи могат да се появят алергични кожни реакции като кожен обрив или копривен обрив (екзантема, уртикария), както подуване на лицето, в устата и/или фарингеалното пространство (едем на Квинке).
В такъв случай, моля, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, така че да се предприемат необходимите мерки. Моля, информирайте своя лекар или аптекар, ако забележите някакви нежелани лекарствени реакции, които не са описани в листовката. В случай на нежелана лекарствена реакция, преустановете приемането на лекарството и се посъветвайте с Вашия лекар.


5. Как трябва да се съхранява Бронхикум Пастили?
Да се съхранява на места, недостъпни за деца. Да се съхранява при температура до 25°С.
Бронхикум Пастили не трябва да се използва след изтичане срока на годност, означен върху картонената кутия или върху блистера.