ПРОДУКТИ
Кошница

ЛАКТУЛОЗА - МИП сироп 500 мл. лаксатив

ЛАКТУЛОЗА - МИП сироп 500 мл. лаксатив
ЛАКТУЛОЗА - МИП сироп 500 мл. лаксатив
 • Наличност: ДА
 • Код на продукта: 472
18.00лв.
Купи

ЛАКТУЛОЗА - МИП сироп 200 мл. лаксатив  MIP PHARMA

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Лактулоза
Lactulose-MIP 65 g/100 ml syrup
Lactulose
Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Този лекарствен продукт се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка информацията е подредена в следния ред:
1. Какво представлява Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп и за какво се използва
2. Преди да приемете Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
3. Как да приемате Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп и за какво се използва
Лактулоза-MIP съдържа лактулоза (дизахарид), която не се разгражда от ензимите в тънкото черво и достига неразградена в дебелото черво. Чревните бактерии преработват лактулозата до нискомолекулни органични киселини, които подкиселяват средата и увеличават обема на чревното съдържимо. Това води до стимулиране на перисталтиката (ритмичното свиване на гладките мускули на дебелото черво) и оформяне на меки изпражнения.

За какво се използва Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп?

 • Без лекарско предписание за лечение на запек, който не се повлиява от диета и/или друг препоръчан хигиенно-диетичен режим и регулиране на физиологичния ритъм на дебелото черво;
 • При необходимост от меки изпражнения (хемороидална болест, операции на дебело черво);
 • За профилактика и лечение на чернодробна енцефалопатия (нарушение на мозъчната дейност при нарушена дейност на черния дроб). В този случай лечението трябва да се провежда под лекарски контрол.

2. Преди да приемете Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Не приемайте Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп, ако сте:

 • Свръхчувствителен (алергичен) към някоя от съставките на лекарството;
 • Ако имате нарушена чревна проходимост (състояние, характеризиращо се със силна коремна болка, висока температура и увредено общо състояние);
 • Ако имате непоносимост към галактоза;
 • Ако имате обострени възпалителни стомашно-чревни заболявания (Улцерозен колит, болест на Крон);
 • Ако имате нарушения във водно-електролитния баланс (изразена загуба на течности и соли).

Обърнете специално внимание при лечението с Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Ако страдате от продължителен запек, Вие трябва да се консултирате с лекар преди да започнете лечение с Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп, защото това състояние може да бъде симптом на по-сериозно заболяване.

Информация за пациенти, страдащи от диабет и други нарушения на въглехидратния метаболизъм
В 15 ml Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп се съдържат малко количество  лесно-смилаеми въглехидрати (фруктоза < 1 g, лактоза < 10 g, галактоза < 15 g в 100 ml). Те се усвояват от организма в много малка степен, поради което нямат почти никаква хранителна стойност.)
Поради съдържанието на фруктоза и галактоза, лекарството не трябва да се използва от пациенти с лактазен дефицит, галактоземия и глюкозо-/галактозо-малабсорбционен синдром (вродени състояния, характеризиращи се с нарушения в смилането на въглехидратите).

Деца
При децата посочените по-горе нарушения във въглехидратния метаболизъм може да не са диагностицирани все още, поради което лечението с Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп при тях трябва да се започне след консултация с лекар.

Ако приемате други лекарства
Лактулозата може да увеличи загубата на електролити (особено на калий), предизвикана от други лекарства, като диуретици, кортикостероиди и някои антибиотици за лечение на гъбичкови инфекции. Имайте предвид, че намаленото ниво на калий в организма увеличава чувствителността към някои лекарства, особено към сърдечните гликозиди (лекарства за лечение на аритмия и сърдечна слабост). Лактулозата може да ограничи ефекта на лекарства, чието действие зависи от точно определено ниво на чревна киселинност (напр. производните на 5-аминосалициловата киселина като сулфасалазин и месалазин).
Поради това, кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, отпускани без лекарско предписание.

Прием на Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп с храна и алкохолни напитки
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп може да се приема по всяко време, независимо от часовете на хранене и прием на храна. По-лесно се приема и усвоява с течности като: вода, плодов сок, чай, кафе, кисело мляко, както и с каши.

Бременност и кърмене
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп може да се използва безопасно по време на бременност и кърмене, при условие, че се прилага според указанията.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп не повлиява способността на шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Винаги приемайте Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп точно както Ви е казал Вашият лекар. Вие трябва да проверите при Вашия лекар, ако не сте сигурен в нещо.

Освен ако Вашият лекар не е предписал друго, обичайната дозировка е следната:
При запек:

Дозировката се определя индивидуално и зависи главно от тежестта на запека. Обичайно дневната доза, посочена в следната таблица, се разпределя на 1-2 приема.

 

Начална дозировка (3-4 дни)

Поддържаща дозировка

Възрастни 

10 -45 ml

10-25 ml

Деца 7-14 г. 

15 ml

10-15 ml

Деца 1-6 г. 

5-10 ml

5-10 ml 

Кърмачета

5 ml

5 ml 


По правило дозировката може да се намали след първите няколко дни в зависимост от индивидуалните нужди на пациента. Продължителността на лечение с Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп е индивидуална.
Лаксативният ефект настъпва 2 до 10 часа след приема на лекарството. Ако дозата е недостатъчна, първата дефекация може да настъпи след 24-48 часа. Ако след първите два дни не настъпи подобрение, може да се опита с по-висока дозировка.

При чернодробна недостатъчност
Дозата трябва да се увеличава постепенно.

Възрастни:
След начална дневна доза от 10-15 ml Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп, дозата трябва да се увеличи до 30-45 ml, разделена на 3 до 4 приема дневно.
Дозата трябва да се прецизира така, че да се постигне двукратно или трикратно изхождане на меки изпражнения всеки ден.

Деца:
Не се препоръчва употреба при деца с чернодробни заболявания.

Важно!
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп не води до привикване.

Предозиране!
Няма данни за случаи на предозиране. При по-високи от препоръчаните дозировки могат да се появят коремни болки и диария. В такива случаи е достатъчно прекратяване на лечението.

Начин на приложение:
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп се приема с неговата мерителна чашка. Когато еднократна дневна доза Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп е достатъчна за лечение на запека, е установено, че прилагането му сутрин след закуска се понася най-добре.

4. Възможни нежелани реакции
Както всяко лекарство, Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп може да предизвика нежелани реакции, като не всеки ги получава.
Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
В редки случаи, в първите дни на лечението, се засилва образуването  на газове в червата (метеоризъм). По правило това отзвучава до няколко дни. Коремни болки и диария са възможни при употреби на дози, по-високи от предписаните. В такива случаи дозата трябва да се намали и да се потърси съвет на лекар. При продължителна употреба Лактулоза-MIP може да предизвика електролитен дисбаланс.

Кои други лекарствени средства оказват влияние върху ефекта на Лактулоза-MIP?
За да избегнете възможни взаимодействия между няколко лекарства, трябва редовно да информирате Вашия лекар и фармацевт за всяко друго лечение, което приемате в момента!

Нежеланите лекарствени реакции, докладвани при употребата на лактулоза, са оценени чрез следната класификация за честота:
Много чести (>1/10 пациента); чести (>1/100 до <1/10 пациента); нечести (>1/1 000 до <1/100 пациента); редки (>1/10 000 до <1/1 000 пациента); много редки (<1/10 000 пациента), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).
При всяко групиране в зависимост от честотата нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Нежелани лекарствени реакции при приложението на лактулоза:
Стомашно-чревни нарушения:

 • Много чести: при прилагане на средни дози в началото на лечението може да настъпят слаба коремна болка, метеоризъм (подуване на корема) или флатуленция (отделяне на газове). По-високи дози може да предизвикат гадене, повръщане, диария, водеща до водно-електролитен дисбаланс (изразена загуба на течности и соли).

Нарушения на метаболизма и храненето:

 • Редки: По време на лечение на мозъчно увреждане, свързано с хронично чернодробно заболяване, е докладвано за повишаване на серумната концентрация на натрий;
 • С неизвестна честота: Продължителна употреба на Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп във високи дози може да доведе до нарушения във водно-електролитния баланс (изразена загуба на течности и соли), характерни за лекарствата с лаксативно действие.


5. Съхранение на Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Да се съхранява при температура до 25° С. Да се пази от пряка слънчева светлина!
Да не се употребява след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.
Срок на годност след отваряне 6 месеца.

6. Допълнителна информация
Какво съдържа Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп
Активното вещество
е лактулоза.
100 ml сироп съдържат: Лактулоза 65 g, както и фруктоза < 1 g, лактоза < 10 g, галактоза < 15 g.
Другите съставки са: Лимонена киселина (безводна) и пречистена вода.

Как изглежда Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп и какво съдържа опаковката?
Лактулоза-MIP 65 g/100 ml сироп е безцветна до светло жълта вискозна течност, със сладък вкус и мирис на череша в бутилки, съдържащи 100, 200, 500 и 1 000 ml. В кутията е приложена полиетиленова мерителна чашка 30 ml.