ПРОДУКТИ
Кошница

МИСОЛ 50МГ ТАБЛ. Х 28

МИСОЛ 50МГ ТАБЛ. Х 28
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн!
МИСОЛ 50МГ ТАБЛ. Х 28
  • Наличност: ДА
  • Код на продукта: a8298
6.10лв.
Купи

МИСОЛ 50 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
MISOL 50 MG FILM-COATED TABLETS

Активно вещество: 50 mg сертралин (sertraline)

Мисол (сертралин) е антидепресант, който мощен и селективен инхибитор на обратния захват на серотонина (5-HT) в невроните. Мисол спада към клас антидепресанти със същото действие, използвани за лечение на депресия, тревожни разстройства, личностови разстройства и безсъние
ATC код: N06AB06

Терапевтични показания:
Мисол (сертралин) е показан за лечение на:
•    Голям депресивен епизод. Профилактика на рецидив на голям депресивен епизод.
•    Паническо разстройство със или без агорафобия.
•    Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) при възрастни и деца и юноши на възраст 6-17 години.
•    Социално тревожно разстройство.
•    Посттравматично стресово разстройство (ПТСР).

Дозировка:
Индикация    Начална доза    Препоръчителна доза
Депресия    50 mg / ден    50 mg - 200 mg / ден
Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) при възрастни и юноши на възраст 13-17 години        
Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) при деца на възраст 6-12 години    25 mg / ден    25 mg - 200 mg / ден
Паническо разстройство    25 mg / ден
(1 седмица)    25 mg - 200 mg / ден
Социално тревожно разстройство        
Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)        

Пациенти в старческа възраст 
Дозата трябва да се определи внимателно, тъй като лицата в старческа възраст могат да са изложени на по-голям риск от хипонатриемия 
Чернодробно увреждане 
Употребата на сертралин при пациенти с чернодробно заболяване трябва да става много внимателно. Дозата трябва да е по-ниска или интервалът между приемите – по-дълъг, в случай на приложение при пациенти с нарушена чернодробна функция. Сертралин не трябва да се използва в случаи на тежко чернодробно увреждане, поради липса на клинични данни
Пациенти с бъбречно увреждане 
Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречно увреждане

Противопоказания
•    Свръхчувствителност към активното вещество (сертралин) или някое от помощните вещества. 
•    Едновременното приложение при пациенти, приемащи необратими моноаминооксидазни инхибитори (МАО-инхибитори) е противопоказано поради риска от серотонинов синдром със симптоми като ажитация, тремор и хипертермия. Лечение със сертралин не трябва да се започва поне 14 дни след прекратяване на лечение с необратим МАО-инхибитор. Лечението със сертралин трябва да се прекрати поне 7 дни преди започване на лечение с необратим МАО-инхибитор.
•    Едновременната употреба с пимозид е противопоказана

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Клинични фармакологични проучвания са доказали, че сертралин няма ефект върху психомоторните функции. В същото време обаче, тъй като психотропните лекарства могат да нарушат психическите или физическите способности, необходими за осъществяване на потенциално опасни задачи, като управление на МПС или работа с машини, се препоръчва пациентите да бъдат предупредени.

Нежелани лекарствени реакции
Гаденето е най-честата нежелана реакция. При лечението на социално тревожно разстройство, сексуални нарушения (липса на еякулация) при мъже са възникнали при 14% при сертралин спрямо 0% при плацебо. Тези нежелани ефекти са дозозависими и често са с преходен характер при продължаване на лечението.
Профилът на нежеланите реакции, често наблюдавани в двойнослепи, плацебо-контролирани проучвания при пациенти с ОКР, паническо разстройство, ПТСР и социално тревожно разстройство е сходен с този наблюдаван в клинични проучвания при пациенти с депресия.
Педиатрична популация
При повече от 600 педиатрични пациенти, лекувани със сертралин, общият профил на нежелани лекарствени реакции като цяло е бил подобен на наблюдавания в проучванията при възрастни. Следните нежелани реакции са били съобщени от контролирани проучвания (n=281 пациенти, лекувани със сертралин):
Много чести (≥1/10): Главоболие (22%), безсъние (21%), диария (11%) и гадене (15%).
Чести (≥1/100 до <1/10): Гръдна болка, мания, повишена температура, повръщане, анорексия, афективна лабилност, агресия, възбуда, нервност, нарушено внимание, замаяност, хиперкинезия, мигрена, сънливост, тремор, зрително нарушение, сухота в устата, диспепсия, нощни кошмари, умора, незадръжка на урината, обрив, акне, епистаксис, флатуленция.

В КХП на Мисол 50 мг са описани нежеланите реакции, наблюдавани в постмаркетинговия период (с неизвестна честота) и от плацебо-контролирани клинични проучвания (включващи общо 2 542 пациенти на сертралин и 2 145 на плацебо) при депресия, ОКР, паническо разстройство, ПТСР и социално тревожно разстройство.
Някои нежелани лекарствени реакции, могат да намалеят по интензитет и честота при продължаване на лечението и по принцип не водят до прекъсване на терапията.

Срок на годност: 24 месеца (2 години)

Специални условия на съхранение
Без специални условия на съхранение.
Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Вид и съдържание на опаковката
Мисол 50 mg филмирани таблетки са опаковани в блистер от непрозрачно PVC/PE/PVDC/Al фолио.
Един блистер съдържа 14 броя филмирани таблетки
Размер на опаковката: 28 броя филмирани таблетки (1 опаковка/ 2 блистера).