ПРОДУКТИ
Кошница

НИЗИТА спрей 20мл.

НИЗИТА спрей 20мл.
НИЗИТА спрей 20мл.
  • Наличност: ДА
  • Код на продукта: 2946
10.70лв.
Купи

Низита Спрей при суха носна лигавица

 

НИЗИТА СПРЕЙ

 

Уважаеми пациенти,

моля, прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна информация, с която трябва

да се съобразите при употребата на този продукт. Ако имате някакви въпроси, обърнете се към

Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа Низита спрей за нос?

1 ml спрей за нос съдържа съдържа

3,3 mg натриев хлорид и 8,3 mg натриевхидрогенкарбонат. Други съставки: пречистенавода.

 

Кога се прилага Низита спрей за нос?

Низита спрей за нос осигурява финоразпрашено впръскване и се използва прислучаи на суха носна лигавица.

• подпомага отпушването на носа, например принастинка

• почиства и овлажнява носната лигавица,например при условия на сух въздух

• омекотява струпеите и крустите

Низита спрей за нос не съдържа консерванти ие подходящ за възрастни, деца и кърмачета.

 

Кога не трябва да използвате Низита спрейза нос?

Няма данни, които да са против употребата наНизита спрей за нос.

 

Какви предпазни мерки са необходими приупотребата на Низита спрей за нос?

Когато се използва правилно, не са необходиминякакви специални предпазни мерки.

Въпреки това след операции на носа илиинциденти, е необходима консултация с лекар,преди употребата на Низита спрей за нос.

 

Може ли Низита спрей да се използва прибременност и кърмене?

Няма данни за вредно действие на Низита спрейза нос по време на бременност и кърмене.

 

Как да използвате Низита спрей за нос?

Когато е необходимо, при възрастни и деца (над2 год.) се впръсква по 1-2 пъти, а при кърмачетаи малки деца (до 2 години) по 1 път във всяканоздра няколко пъти дневно.

 

Приложение:

Свалете защитната капачка

1. Натиснете надолу белиянакрайник няколко пъти,докато последва първатавпръскваща струя. Така спреят

е готов за по-нататъшнаупотреба.

2. Вкарайте впръскващиянакрайник в ноздрата инатиснете. Флаконът трябвада се държи във вертикална

позиция и главата да не сенакланя назад. По време навпръскването вдишайте лекопрез носа, след това бавно

освободете накрайника.

 

От хигиенна гледна точка и запредотвратяване на инфекции, всекифлакон Низита спрей за нос трябва да сеизползва само от един човек. След употребанакрайникът трябва да се почисти и да сепостави защитната капачка.

 

Колко дълго можете да използвате Низита

спрей за нос?

Низита спрей за нос може при необходимостда се използва за дълъг период от време. Акосимптомите не се подобрят след 14 дневнатерапия, моля конслутирайте се с Вашия лекарили фармацевт.

 

Какви нежелани лекарствени реакции можеда предизвика Низита спрей за нос?

Ако продуктът се използва правилно, не сеочакват нежелани лекарствени реакции.

 

Какво друго трябва да се има предвид?

Низита спрей за нос може да се използва самодо датата отбелязана на кутията и етикета. Следпървото отваряне на флакона, Низита спрей занос не трябва да се използва повече от6 седмици.

 

Данни за опаковката

Опаковка от 20 ml разтвор.

Дата на последна редакция:

Януари 2012

Да се съхранява на място, недостъпноза деца!

 

Производител

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3

61138 Niederdorfelden

Германия

 

Информация за Низита спрей за нос

 

Лигавицата на дихателните пътища

Дихателните пътища са покрити с лигавица,която осигурява правилното функциониранена дихателните органи. В лигавицата на горнитедихателни пътища се намират секреторнитеклетки и ресничестите клетки (т. нар. цилии).Секреторните клетки произвеждат течност(секрет), която овлажнява вдишвания въздух(около 10 000 литра дневно) като едновременно

с това задържа прах, мръсотия, причинителина болести и др. С помощта на цилиите, коитоса в постоянно движение, чуждите тела биваттранспортирани навън или през гърлото къмстомаха.

Когато лигавицата е изсушена, тя не можеда изпълнява своята естествена функция.По този начин се улеснява проникването

на причинителите на болести и се влошаватобонянието и вкуса. Освен това може да сестигне до раздразване на носната лигавица.

 

Нашият нос – функции и задачи

Носът изпълнява различни функции, целящипредпазването на дихателните пътища отзаболявания. Вдишваният въздух се привеждас помощта на носа почти до температуратана тялото, т.е. през зимата студеният въздух

се затопля, а през лятото много горещият сеохлажда. Допълнително вдишваният въздухсе овлажнява и филтрира в носа така, чевдишваните частици прах да бъдат отстранении до белите дробове да достига само чиствъздух. По тази причина дишането трябва да сеизвършва през носа, а не през устата. Това обачене е възможно, когато е нарушена функцията наноса и носната лигавица е прекалено суха.

 

Сух нос

Това е един често срещан проблем, който засягавсички възрастови групи и може да възникнепрез всеки сезон. Образуващите се струпеиса не само досадни, понякога могат да бъдати болезнени. Податливостта на инфекции сеповишава, затрудняват се дишането, обоняниетои вкуса. Това води до влошаване качеството наживот.

 

Сухата носна лигавица може да бъдепричинена от

• нежелани реакции от приема на определенилекарства

• определени заболявания, напр. диабет илиревматизъм често водят също до изсушаванена носната лигавица

• отопляеми и климатизирани помещения

• прах или други дразнещи вещества

• понякога сухата носна лигавица е възрастовообусловена.

 

Препоръки и възможности за лечение

Лечебното действие на солите (натриев хлорид)се използва от хората от стотици години.Престоят на солен морски въздух и инхалациитесъс солена изворна вода водят до облекчаванена оплакванията на дихателните пътища.Солите, съдържащи се в този спрей, порадисвойството си да задържат водата поддържатвлажна среда в носа.

 

Низита спрей за нос е широко приложим

 

За профилактика

• защитава носната лигавица от изсушаване

• ограничава контакта на дразнещите вещества сносната лигавица

 

За лечение

• овлажнява носната лигавица

• отмива струпеите

• подпомага лечението на хремата прикърмачета и деца

• подобрява носното дишане и така може дадоведе до намаляване на хъркането

 

За последваща грижа

• подпомага регенерацията на нарушенатаносна лигавица при хрема, кървене от носа ислед операции.

 

В случай на суха носна лигавица иматевъзможност да използвате и Низита унгвент занос.__