ПРОДУКТИ
Кошница

ОТИПАКС сол. 15 мл.

ОТИПАКС сол. 15 мл.
ОТИПАКС сол. 15 мл.
  • Наличност: ДА
  • Код на продукта: 280
7.60лв.
Купи

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Отипакс 4g/100g + Ig/100g капки за уши, разтвор

Феназон / Лидокаин хидрохлорид

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението. Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

-    Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново

-    Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-    Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.

-    Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

-    Вие трябва да потърсите лекарска помощ» в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 10 дни

 В тази листовка:

1.    Какво представлява Отипакс и за какво се използва? 

2.    Преди да използвате Отипакс    

3.    Как да използвате Отипакс?    

4.    Възможни нежелани реакции    

5.    Как да съхранявате Опшакс?    

6.    Допълнителна информация    

1.    КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОТИПАКС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Отипакс е предназначен за локално симптоматично лечение и успокояване на болката при: остро неперфорирано възпаление на средното ухо; вирусно възпаление на ухото при грип; отит при баротравма.

2.    ПРЕДИ ДА И3ПОЛЗВАТЕ ОТИПАКС

Не използвайте Отипакс

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към феназон или лидокаин или към някоя от останалите съставки на Отипакс.

- ако имате перфорация на тъпанчето (Виж. Обърнете специално внимание при употребата на Отипакс)

Обърнете специално внимание при употребата на Отипакс

Ако Вие имате пробита тъпанчева мембрана това лекарство може да предизвика нежелани ефекти в средното ухо и затова в случаи на съмнение, преди лечението е Отипакс като профилактична мярка помолете Вашия лекар да провери дали тъпанчето Ви е цяло.

В случай на внезапна загуба на слуха или при наличие на секрет от ухото, които могат да бъдат признаци на пробита тъпанчева мембрана не използвайте Отипакс и се обърнете лекар.

Употреба на друга лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство. Отипакс може да се прилага при бременни и кърмещи жени, ако е необходимо.

Шофиране и работа с машини

Неприложимо.

Важна информации относно някои от съставките на Отипакс

Съдьржа глицерол.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ОТИПАКС?

Винаги използвайте Отипакс точно както Ви с казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза е 4 капки в болното ухо. 2 или 3 пъти дневно.

За да се избегне неприятния контакт на студения разтвор е ухото, преди употреба затоплете флакона между ръцете.

Максималната продължителност на лечението с Отипакс е 10 дни. Консултирайте се с лекар, ако симптомите продължават след този срок.

Няма възрастово ограничение.

Указания за употреба:

Развъртете капачката от флакона. Завинтете капкомера на флакона. Отстранете защитната капачка от капкомера.

Обърнете флакона надолу и леко натискайте капкомера докато се образува 1 капка.

Повторете стискането, докато се получат 4 капки.

Завъртете обратно бялата капачка на капкомера след употреба.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Отипакс

Ако сте използвали повече от необходимата доза от лекарствения продукт, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Въпреки това според данните за добра поносимост на Отипакс капки за уши няма опасения за предозиране дори и при случаи на прекомерно честа или в по-високи дози употреба.

Ако сте пропуснали да използвате Отипакс

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели да използвате Отипакс

Ако имате допълнителни въпроси за употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства. Отипакс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нарушения на ухото

Редки: локални алергични реакции (сърбеж, макуло-папулозен обрив), хиперемия на слуховия проход.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5.    КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ОТИПАКС?

Да се съхранява на място, недостъпно за депа.

Да се съхранява под 30°С далеч от слънчева светлина.

Не използвайте Отипакс след срока на годност отбелязан върху етикета и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Отипакс?

Активните вещества са: феназон и лидокаин.

Другите съставки са: натриев тиосулфат, етанол, глицерол и пречистена вода. Как изглежда Отипакс и какво съдържа опаковката

Флакон 15 ml (жълто стъкло, III тип), съдържащо 16 g разтвор, затворено със запушалка (LDPE) с пломба (I Л)РЕ) и капкомер (полиетилен/винил ацетат) със запушалка (LDPE).