ПРОДУКТИ
Кошница

РИВАНОЛ 0,1% 100МЛ

РИВАНОЛ 0,1% 100МЛ
РИВАНОЛ 0,1% 100МЛ
  • Наличност: ДА
  • Код на продукта: a3502
1.65лв.
Купи

РИВАНОЛ 0.1%

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт. Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 5-7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Риванол Химакс Фарма и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Риванол Химакс Фарма
3. Как да използвате Риванол Химакс Фарма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Риванол Химакс Фарма
6. Съдържание па опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Риванол Химакс Фарма и за какво се използва
Активното вещество Етакридинов лактат (Ethacridine lactate) принадлежи към групата на акридиновите багрила.

Риванол Химакс Фарма се прилага като:

Антисептично средство за външно третиране на повърхностни порезни и оперативни рани, язви на кожата, пиодермии, вторично инфектирани дерматози, изгаряния.
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Риванол Химакс Фарма
Не използвайте Риванол Химакс Фарма при:

Контактни алергии към етакридинов лактат.
Обърнете специално внимание при употребата на Риванол Химакс Фарма
Да не се приема вътрешно!
Да се пазят очите!
Да не се използва след изтичане срока на годност!

Прием на други лекарства
Взаимодействия с други лекарства не са известни.

Бременност и кърмене
Да не се използва при бременност и кърмене. Употребата не се препоръчва поради възможни алергични реакции.

Шофиране и работа с машини
Риванол Химакс Фарма не оказва влияние върху шофирането и работата с машини.

3. Как да използвате Риванол Химакс Фарма
Прилага се външно чрез нанасяне с помощта на подходящ тампон.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Риванол Химакс Фарма
Поради ниската концентрация и начина на използване, предозирането не е от практическо значение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Контактни дерматити, фотосенсибилизация, рядко - оток на лицето, уртикария, главоболие.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Риванол Химакс Фарма
Да се съхранява в оригиналната опаковка, на защитено от светлина и недостъпно за деца място, при температура до 25° С.
Срок на годност - 12 месеца.
Срок на годност след първоначално отваряне на опаковката - 1 (един) месец.
Да не се използва след изтичане срока на годност!
Не използвайте Риванол Химакс Фарма, ако забележите промяна във външния вид на разтвора.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Риванол Химакс Фарма
Активно вещество е: Етакридинов лактат 1.00 mg в 1 ml разтвор.
Другите съставки са: Пречистена вода и Метил парахидроксибензоат Е218.

Как изглежда Риванол Химакс Фарма и какво съдържа опаковката
Риванол Химакс Фарма разтвор представлява бистра течност с жълт до жълто-оранжев цвят, без мирис.
Риванол Химакс Фарма разтвор се предлага в пластмасови или стъклени бутилки. Една опаковка съдържа 100 ml Риванол 0.1% - разтвор за кожа.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА:
"ХИМАКС ФАРМА" ЕООД, България.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Февруари 2014 г.