Тестове

Производители

Последни статии

Clear DOA Combo - 6 Panel-Комбиниран панел-тест за наркотици Преглед отблизо

Clear DOA Combo - 6 Panel-Комбиниран панел-тест за наркотици

20,43 лв

2074

Този тест е предназначен за определяне на количествата опиатни и наркотични субстанции в  човешката  урина.

Всяка лента от DOA TEST е на базата на специфична имунохимична реакция между антитела и антигени, за да анализира особена специфична съставка на спесимена на човешката урина. Пластинката отчита съревнованието за свързването на антителата. Когато лекарство присъства в спесимена на урината, то се състезава с лекарствените съединения за ограниченото количество оцветено от антитела съединение. Когато количеството лекарство е равно или повече от допустимата граница, то ще предотврати свързването на опиатното съединение с антителата. Следователно един положителен спесимен на урината няма да покаже оцветена лента в зоната на теста, отбелязвайки положителен резултат, докато наличието на оцветена лента индикира или означава негативен резултат.


Начин на употреба:

Прясната урина не изисква някаква специална обработка или предварително третиране. Ако количественият анализ не е извършен моментално спесимена от урина може да бъде замразен или поставен в хладилник при температура от 2 до 8 градуса за най-много 7 дни или замразен.

1.Всички материали и спесимени трябва да достигнат стайна температура.

2.Извадете тестовите ленти (6 бр.) от запечатаната фолийна кутийка.

3.Потопете лентите последователно (една по една) в спесимена от урина със стрелката сочеща към пробата. Нивото на пробата не трябва да бъде по-високо от посочената от стрелката линия на максимума.

4.Задръжте всяка една лента в урината докато не се появи червеникав цвят в тестовата зона /приблизително 20 секунди/

5.Вземете лентата и я поставете върху чиста неабсорбираща повърхност или я оставете в урината ако нивото на урината не е по-високо от посочената от стрелката линия на максимума.

6. Отчетете резултатите между 3 и 8 минути.

Никога не интерпретирайте резултат след 10 минути!


Отчитане на резултатите:

Негативен: Появяват се две оцветени ленти. 

Позитивен: Една оцветена лента се появява в зоната на контролната линия. Не се открива оцветена лента в зоната на тестовата линия . 

Невалиден: Ако няма оцветена лента в зоната на контролната линия – резултатът от теста е невалиден. 

Бележка: Много леко оцветена лента в зоната на тестовата линия индикира, че количеството амфетамин в пробата е близко до нивото на допустимата граница. Тези спесимени и други позитивни проби трябва да бъдат потвърдени чрез използването на алтернативен метод като GC/MS.


Предупреждения:

1.Употребява се за диагностика ин витро или за юридическа, съдебна експертиза само.

2.Не използвайте продукта след датата на изтичане на срока на годност.

3.Работете с всички спесимени сякаш са потенциално инфекциозни.

4.Не отваряйте металната, фолийната кутийка докато не сте готови за теста.

5.Използвайте нова чашка за спесимен от урина за всяка проба за да предотвратите кръстосано заразяване.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ СЪЩО