Тестове

Производители

Последни статии

Clear DOA Combo - 6 Strip-Комбиниран лента-тест за наркотици Преглед отблизо

Clear DOA Combo - 6 Strip-Комбиниран лента-тест за наркотици

14,56 лв

2075

Препоръчинелна употреба:

Този тест е предназначен за определяне на количествата опиатни, наркотични субстанции в спесимени на човешка урина. По-долу има извадка с пределните концентрации за всеки опиат, чието наличие се установява с този тест.

Принципи:

Всяка лента от DOA TEST е на базата на специфична имунохимична реакция между антитела и антигени за да анализира особена специфична съставка на спесимена на човешката урина. Пластинката отчита съревновението за свързването на антителата. Когато лекарство присъствува в спесимена на урината то се състезава с лекарствените съединения за ограниченото количество оцветено от антитела съединение. Когато количеството лекарство е равно или повече от допустимата граница то ще предотврати свръзването на опиатното съединение с антителата. Следователно един положителен специмен на урината няма да покаже оцветена лента в зоната на теста, отбелязвайки положителен резултат докато наличието на оцветена лента индикира или означава негативен резултат. Контролната линия присъства в за да служи за контрол върху процедурата. Тази оцветена лента трябва винаги да се появява на зоната на контролната линия ако тестовото устройство се съхранява в добро състояние и теста се извършва правилно.
 

Предоставени материали:

1. DOA TEST ленти
2. Инструкция за употреба

Необходими материали, които не са продставени:
Контейнер за събиране на урина. Таймер или часовник.


Съхранение и устойчивост:
Тестът трябва да се съхранява при температура от 2 до 30 градуса и ще бъде ефективен до посочената дата на годност
 

Предпазни мерки:
1.Употребява се за диагностика ин витро или за юридическа, съдебна експертиза само.
2.Не използвайте продукта след датата на изтичане на срока на годност.
3.Работете с всички спесимени сякаш са потенциално инфекциозни
4.Не отваряйте металната, фолийната кутийка докато не сте готови за теста
5. Използвайте нова чашка за спесимен от урина за всяка проба за да предотвратите кръстосано заразяване.

 
Събиране на спесимени и подготовка:

Прясната урина не изисква някаква специална обработка или предварително третиране. Ако количественият анализ не е извършен моментално спесимена от урина може да бъде замразен или поставен в хладилник при температура от 2 до 8 градуса за най-много 7 дни или замразен. Спесимените трябва да бъдат оставени да достигнат до стайна температура преди тестването. Спесимените от урина, които показват повишена утайка или мътност трябва да бъдат центрофугирани или да бъдат оставени да се утаят преди тестването .

 
Качествен контрол:

Контролната лента е вътрешен реагент и контрол върху процедурата. Тя ще се появи ако теста е извършен правилно и реагентите са реактивирани.Контролните стандарти могат да се използват за да се валидизира изпълнението на реагентите и да се установи надеждността на теста. Контролите които не са предоставени заедно с този тест могат да бъдат закупени.

 
ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕСТ ЛЕНТА:

1.Всички материали и спесимени трябва да достигнат стайна температура.

2.Извадете тестовите ленти (6 бр.) от запечатаната фолийна кутийка.

3.Потопете лентите последователно (една по една) в спесимена от урина със стрелката сочеща към пробата. Нивото на пробата не трябва да бъде по-високо от посочената от стрелката линия на максимума.

4.Задръжте всяка една лента в урината докато не се появи червеникав цвят в тестовата зона /приблизително 20 секунди/

5.Вземете лентата и я поставете върху чиста неабсорбираща повърхност или я оставете в урината ако нивото на урината не е по-високо от посочената от стрелката линия на максимума.

6. Отчетете резултатите между 3 и 8 минути.
 

Никога не интерпретирайте резултат след 10 минути!

 

Интерпретиране на резултатите:

Негативен: Появяват две оцветени ленти. Появата на две оцветени ленти една в линията на тестовата зона и една в зоната на контролната линия индикират негативни резултати. Негативният резултат не индикира отсъствието на опиати в спесимена. Той само индикира че нивото на наркотик в спесимена е по-малко от допустимото ниво.

Позитивен: Една оцветена лента се появява в зоната на контролната линия. Не се открива оцветена лента в зоната на тестовата линия . Това е индикация, че нивото на наркотик в спесимена на урината е над допустимата граница.

Невалиден: Ако няма оцветена лента в зоната на контролната линия - резултатът от теста е невалиден. Тестувайте отново пробата с ново тестово устройство.


ПРЕПОРЪЧВАМЕ СЪЩО