Тестове

Производители

Последни статии

Тест за бременност CLEAR CARD TEST – касета Преглед отблизо

Тест за бременност CLEAR CARD TEST – касета

2,97 лв

2091

CLEAR hCG ТЕСТ КАСЕТА е имунохроматографски анализ създаден за качествен анализ и детерминиране на хормона hCG в урина за ранно установяване на бременност.


ОБЯСНЕНИЕ НА ТЕСТА
HCG е гликопептиден хормон, който се отделя от плацентата по време на бременноста. Наличието и бързото повишаване на нивото на hCG в урината на жената го прави добър показател за бременност. Обикновено концентрацията на hCG в урината е по-малко от 25 mIU/ml преди първите 7-10 дни след зачеването. Зачеването повишава значително нивото на hCG и той достига своя максимум между осмата и единадесетата седмица на бременността. Този бърз тест е имунохроматографски анализ, който изполва конвенционални и моноклонални антитела за да идентифицира селективно hCG в урината.

ПРИНЦИП НА ТЕСТА
Имунохроматогарфското устройство съдържа уникална комбинация от цветен конюгат и закрепени върху мембраната моноклонални и поликлонални антитела, използвани за да възпроизведат отличителни визуални линии, които да индикират повишеното ниво на хормона hCG (≥25 mIU/ml)в спесимена от урина за приблизително 5 минути..
При тестовата процедура, течната проба се придвижва по абсорбента. Ако има hCG, маркираното антитяло-оцветено съединение се прикрепя към него, формирайки антитяло-антиген комплекс. Като реакция тази смес продължава да се движи по тестовата мембрана , комплекса се свърза с анти-hCG антитялото в тестовата зона (T) на тестовата мембрана, и възпроизвежда розово-червена цветна ивица. Свързаният конюгат се свърза с реагентите, които са неподвижни закрепени в контролната зона (C), възпроизвеждайки розово-червена цветна ивица и демонстрирайки по този начин правилното изпълнение на теста.

ИЗИСКВАЩИ СЕ, НО НЕПРЕДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ
1. Контейнер за събиране на спесимен.
2. Часовник или таймер.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Съхранява се при температура до 28°C; да не се замразява.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
1. Не използвайте тестовото устройство след изтичане на срока на годност.
2. Изхвърлете всички тестови съставки в подходящ контейнер.
3. Ако спесимени или компоненти от теста са били съхранявани в хладилник, оставете ги да достигнат до стайна температура преди да започнете тестването.
4. Човешките спеимени трябва да се считат като потенциални преносители на инфекциозни агенти.

СЪБИРАНЕ НА УРИНА И СЪХРАНЕНИЕ
Първата сутрешна урина обикновено съдържа най-високо ниво на hCG и е най-подходяща за извършване на теста. Могат да бъдат използвани и спесимени от урина събирани по което и да е време на деня. Съберете урина в сух, чист стъклен или пластмасов контейнер. Ако тестът няма да се прави незабавно, а до 48 часа, спесимена трябва да бъде охладен до около 2-8°C и доведен обратно до стайна температура 15-28°C преди тестването. Ако процедурата ще се извършва след повече от 48 часа, спесимена трябва да бъде замразен. Спесимен, който е бил в замразено състояние за повече от 2 седмици не трябва да се използва. Преди тестването, замразеният спесимен трябва да бъде напълно размразен, да няма утайка и да бъде доведен до стайна температура.

ПРОЦЕДУРА НА ТЕСТА
Забележка: оставете спесимена и тестовите материали да достигнат стайна температура преди тестването..
1. Извадете тестовата касета от запечатаното фолио като разкъсате обозначения за целта край и я поставете на равна повърхност.
2. Задръжте пипетата, която съдържа капки от спесимена, вертикално над тестовата касета, добавете точно 4 капки от спесимена в тестовото прозорче отбелязано с „S“.
3. Отчетете резултата до 5 минути.

Интерпретация на резултатите
1. Позитивен (бременност) – Две розово-червени ивици се появяват – едната е в тестовия регион (T), а другата в контролният участък (C). Позитивният резултат индикира наличие на hCG на ниво равно или по-високо от 25 mIU/ml.
2. Негативен - Една розово-червена ивица се появява и тя е в контролният участък (C), няма цветна ивица в тестовата зона (T). Негативния резултат индикира, че нивото на hCG е по-ниско от откриваемото ниво.
3. Негативен – Няма поява на видими цветни ивици нито в тестовия регион, нито в контролния участък. Резулатът от теста е невалиден поради влошаване или неправилно извършване на тестовата процедура. Повторете отново теста с ново тестово устройство.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕСТОВАТА ПРОЦЕДУРА
1. CLEAR hCG ТЕСТ КАСЕТА е предназначен само за ин витро диагностична употреба.
2. Освен при бременност увеличени концентрации на хормона hCG могат да бъдат открити при пациентки с туморни образуванияот типа GTTs /Gestational trophoblastic tumors/, които макар и рядко срещани имат добра прогноза за лечение в зависимост от локализацията и степента на развитие. Тези фактори трябва да бъдат изключени при интерпретацията на нивата на hCG, за установяване и диагностициране на бременност.
3. Въпреки че тестът е много акуратен при установяване на бременност, в много редки случаи е възможно отчитане на грешни резултати. При поява на нелогични или изненадващи резултати се препоръчва консултация с лекар.
4. Нормалната бременност не може да бъде отдиференцирана от извънматочна бременност само на база отчитане нивото на hCG. Също така спонтанните аборти могат да бъдат причина за объркване на интерпретацията на тестовите резултати.
5. Както при всички диагностични тестове определянето на диагнозата не трябва да се базира само върху резултатите от един тест, а да се поставя от лекар след пълни клинични и лабораторни изследвания.
6. Отчетени отрицателни резултати в проби дадени от жени в много ранна бременност може да се дължат на необичайно ниски концентрации на hCG. В такива случаи тестът трябва да се повтори след два дни в прясно взета проба от урина.
7. Взетата проба може да е прекалено разредена и по тази причина в нея да не се съдържа достатъчно показателно количество от хормона hCG. Ако са отчетени отрицателни резултати във взетата уринна проба, а бременността е все още допустима вземете първа сутрешна урина и повторете теста!

Чувствителност: CLEAR hCG ТЕСТ КАСЕТА ще установи наличието на човешкия хормон hCG ако той е в концентрация от 25 mIU/ml или по-висока. Това ниво на чувствителност беше потвърдено с hCG стандарти (25, 50, 100, 1000, 450,000, и 900,000 mIU/ml) в урина. Понякога спесимени съдържащи по-малко от 25 mIU/ml от hCG могат също да отчетат положителни резултати.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ СЪЩО