ПРОДУКТИ
Кошница

ТИНКТУРА ГЛОГ 20МЛ

ТИНКТУРА ГЛОГ 20МЛ
ТИНКТУРА ГЛОГ 20МЛ
  • Наличност: ДА
  • Код на продукта: a3515
1.75лв.
Купи

ТИНКТУРА ГЛОГ 20МЛ

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т. 4.

Ако след 4-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява ТИНКТУРА ГЛОГ и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ТИНКТУРА ГЛОГ
3. Как да използвате ТИНКТУРА ГЛОГ
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТИНКТУРА ГЛОГ
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява ТИНКТУРА ГЛОГ и за какво се използва

Фармакологичните ефекти на ТИНКТУРА ГЛОГ се дължат на богатото съдържание на биологично активни съставки (флавоноиди, проантоцианиди, витамини - С, В1 и минерали - К+, Са++, Mg++). Лекарственият продукт притежава кардиотонично действие (подобрява сърдечната дейност), намалява коронарното и периферно съдово съпротивление. Антихипертензивният ефект се свързва с леко диуретично действие, отпускане на гладката мускулатура на кръвоносните съдове и блокиране на ангиотензин-конвертазата.

ТИНКТУРА ГЛОГ се използва при неврогенни смущения на сърдечната дейност след психическо и физическо натоварване при здраво сърце.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ТИНКТУРА ГЛОГ

Не използвайте ТИНКТУРА ГЛОГ
• ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към помощното вещество на това лекарство (виж т.6)
• при деца под 12 - годишна възраст
• при бременност и кърмене

Предупреждения и предпазни мерки
Необходима е консултация с лекар за преоценка на лечението в следните случаи:
- симптомите не се повлияват повече от 6 седмици
- при отоци по краката.
- при болки в областта на сърцето, разпространяващи се към лявата ръка, стомаха и гърба
- при задух

Поради съдържанието на етанол (до 0.3 g на доза), употребата на лекарствения продукт може да представлява опасност за страдащите от чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания, както и за бременни и кърмачки.

ТИНКТУРА ГЛОГ дразни очите при директно попадане.

Деца и юноши
Употребата на лекарствения продукт при деца под 12-годишна възраст не се препоръчва.

Други лекарства и ТИНКТУРА ГЛОГ
Не се препоръчва едновременната употреба със сърдечни гликозиди и бета-блокери (необходимо е наблюдение от лекар), тъй като може да взаимодейства с тях и да засили ефектите им.

Лекарственият продукт може да се комбинира с валерианови капки.

ТИНКТУРА ГЛОГ с храна, напитки и алкохол
Приемът на ТИНКТУРА ГЛОГ не се повлиява от приема на храна.

Едновременният прием на ТИНКТУРА ГЛОГ с алкохол не се препоръчва, поради засилване на седативния ефект.

ТИНКТУРА ГЛОГ съдържа до 68 об.% етанол (алкохол), т.е. до 300 mg в една доза, еквивалентни на 7,5 ml бира, 3 ml вино в една доза.
Може да бъде вреден за хора, страдащи от алкохолизъм.
Да се има предвид при бременни и кърмачки, деца и рискови групи като пациенти с чернодробно заболяване, епилепсия, мозъчни увреждания.

Прием на други лекарства
При едновременна употреба със сърдечни гликозиди и бета-блокери, ТИНКТУРА ГЛОГ може да взаимодейства с тях и да засили ефектите им.

Бременност, кърмене и фертилитет
Поради липса на достатъчно данни за приложението на лекарствения продукт, не се препоръчва използването му по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини
Трябва да се има предвид, че поради съдържание на етанол, лекарственият продукт може да предизвика отслабване на вниманието и да повлияе негативно реакциите при шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате ТИНКТУРА ГЛОГ

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:
За възрастни и деца над 12 години: по 15-20 капки перорално 3 пъти дневно.

За постигане на оптимален ефект от лечението, се препоръчва употреба на лекарствения продукт за период от 2 до 4 седмици.
Максимална продължителност на приложението - 6 седмици.

Ако сте приели повече от необходимата доза ТИНКТУРА ГЛОГ
Не са описали случаи на предозиране. Възможно е да се наблюдават понижаване на кръвното налягане (хипотония), седация, затруднено дишане и тремор.
Лечението е симптоматично.

Ако сте пропуснали да приемете ТИНКТУРА ГЛОГ
Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Вземете следващата доза, когато си спомните.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

ТИНКТУРА ГЛОГ се понася добре от пациентите. Рядко може да се наблюдават реакции на свръхчувствителност, в единични случаи са наблюдавани гадене, диария, главоболие (включително мигрена), палпитации.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев’* № 8
1303 София
Тел.:+359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате ТИНКТУРА ГЛОГ

Да се съхранява под 25 °С.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, на сухо и защитено от светлина място.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета на бутилката след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срокът на годност след първоначално отваряне на опаковката е 1 месец.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информации

Какво съдържа ТИНКТУРА ГЛОГ
Активното вещество е: листа и цвят от Глог; 1 g от лекарствения продукт съдържа: 1 g
ТИНКТУРА ГЛОГ 1:5, съответстващ на 200 mg листа и цвят от Глог.
Другата съставка (помощно вещество) е: етанол 96 % (об./об.)

Как изглежда ТИНКТУРА ГЛОГ и какво съдържа опаковката
Разтвор в опаковка по 15 g в тъмни стъклени бутилки от 20 ml, поставени заедно с листовка за пациента, в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител
ХИМАКС ФАРМА ЕООД
ул. Горица 8А
1618 София, България
Тел: + 359 2 955 6298
Факс: +359 2 955 4278
e-mai 1: info@chemaxpharma.com

Дата на последно преразглеждане на листовката: февруари 2017 г.