ПРОДУКТИ
Кошница

Тиозид 4мг/2мл инж. амп.х 6

Тиозид 4мг/2мл инж. амп.х 6
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн!
Тиозид 4мг/2мл инж. амп.х 6
  • Наличност: ДА
  • Код на продукта: a8268
10.60лв.
Купи

ТИОЗИД 4 MG/ 2 ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
/TIYOZID 4 MG / 2 ML SOLUTION FOR INJECTION/

Активно вещество: Тиоколхикозид (thiocolchicoside) 4 мг

Тиоколхикозид е полусинтетичен сулфуриран колхикозид, производно с фармакологично действие на мускулен релаксант.
Tиоколхикозид се свързва само към GABA-A и стрихнин чувствителни глицинови рецептори. Тиоколхикозид се проявява като GABA-A рецепторен антагонист.
Тиозид спада към групата на Мироелаксантите с централно действие – като baclofen, tizanidine, tolperisone, orphenadrine. 
ATC код: М03BX05

Терапевтични показания:
Адювантно лечение на болезнени мускулни контрактури при остра гръбначно-мозъчна патология при възрастни и юноши на 16 години и по-големи.

Дозировка на ТИОЗИД ампули:
Препоръчителната и максимална доза е 4 mg на всеки 12 часа (т.е. 8 mg на ден). Продължителността на лечението е ограничена до 5 последователни дни.
Дози надвишаващи препоръчителните дози или продължителна употреба трябва да се избягват
Начин на приложение
Тиозид ампули се прилагат като интрамускулна инжекция.

Противопоказания
Тиоколхикозид не трябва да се прилага:
•    При пациенти със свръхчувствителност към тиоколхикозид или към някое от помощните вещества;
•    Тиоколхикозид не се препоръчва при деца и юноши под 16-годишна възраст.
•    През целия период на бременност;
•    По време на лактация;
•    При жени с детероден потенциал, които не прилагат противозачатъчни мерки;

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Няма налична информация за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Клиничните проучвания не показват ефект на тиоколхикозид върху психомоторните функции. Въпреки това, при прием на тиоколхикозид са съобщавани редки случаи на сънливост по отношение на способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции
Честота на нежеланите лекарствени реакции според конвенцията на MedDRA
•    Много чести > 1/10;
•    Чести >1/100 < 1/10
•    Нечести >1/1000 < 1/100
•    Редки > 1/10 000 < 1/1000
•    Много редки <1/10 000
С неизвестна честота: не могат да бъдат оценени от наличните данни
Нарушения на имунната система:
Много редки:     анафилактични реакции, хипотония, ангиоедем, анафилактичен шок вследствие от интрамускулно приложение.
Нарушения на кожата и подкожните тъкани:
Много редки:     Алергични реакции на кожата
Нарушения на нервната система
Чести:         сомнолентност / сънливост
Стомашно-чревни нарушения:
Редки:         диария, гастралгия, повръщане, гадене

Несъвместимости:
При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти

Срок на годност: 24 месеца (2 години)

Специални условия на съхранение
Да се съхранява под 25°C в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Вид и съдържание на опаковката
Прозрачни стъклени ампули ( тип I, 2ml),  по 6 ампули в блистер, поставени в картонена кутия, 1 кутия.