ПРОДУКТИ
Кошница

ХОМЕОПЛАЗМИН унгв. 40 гр.

ХОМЕОПЛАЗМИН унгв. 40 гр.
ХОМЕОПЛАЗМИН унгв. 40 гр.
  • Наличност: ДА
  • Код на продукта: 402
7.90лв.
Купи

1. НАИМЕНОВАНИЕ

HOMEOPLASMINE, маз

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

За 100 g:

Calendula officinalis tinctura ............................. 0,1 g

Phytolacca decandra tinctura ............................. 0,3 g

Bryonia dioica tinctura .......................................0,1 g

Benzoe tinctura ............................................... 0,1 g

Acidum boricum ............................................... 4,0 g

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Маз, туба 40 g

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1. Терапевтични показания

Поддържаща терапия при иритативни дерматити.

4.2. Приложение и дозировка

Повърхностни увреждания на кожата

Тънък слой от мазта се нанася от 1 до 3 пъти дневно.

4.3. Противопоказания

- Деца под 30-месечна възраст

- Данни за свръхчувствителност към някоя от съставките (или при групова сенсибилизация)

- Свръхинфектирани и секретиращи участъци.

4.4. Специални предупреждения и специални предпазни мерки за употреба

Свързани с наличието на борна киселина: приложението върху лигавици или увреден участък от кожата увеличава проникването на борната киселина, което при деца може да доведе до общи токсични ефекти. Тези ефекти са по-вероятни, когато мазта се използва при по-честа повтаряемост на апликациите от препоръчаната или продължително време, при много обширни повърхности, под непромокаема, оклузивна превръзка, върху силно увредена кожа (особено силно изгорена), при нанасяне върху лигавици и при малки деца.

Ако след употреба на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши, да се преоцени лечението.

4.5. Лекарствени и други взаимодействия

Няма данни

4.6. Бременност и кърмене

Да не се нанася върху гърдите по време на кърмене.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

- Опасност от нежелани реакции (виж: „Специални предупреждения и специални предпазни мерки за употреба"')

- При кърмачета и деца, борната киселина е била причина за изразена интоксикация. Появата на кожни симптоми (силно изявена и дифузна еритродермия, последвана от десквамация с инициален еритем, появяващ се често в областта на седалището или устата) е сигнал за увреждане.

4.9. Предозиране

Свързано с наличието на борна киселина

Проявите на остро отравяне при случаен прием през устата включват: повръщане и диария, коремни болки, еритематозен обрив върху кожа и лигавици, последван от десквамация, стимулиране или подтискане на централната нервна система, гърчове и хипертермия. По-рядко могат да се наблюдават бъбречни и чернодробни увреждания.

Бавната екскреция на борната киселина може да доведе до кумулация при продължителна употреба и до поява на хронично отравяне, при което може да се наблюдава анорексия, стомашно-чревни увреждания, дерматит, анемия, алопеция, конвулсии и други. Виж: „Специални предупреждения и специални предпазни мерки за употреба"

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамични свойства

Епителотонично и противовъзпалително 

(Дерматология) АТС код: D08AD

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 .Списък на помощните вещества

Soft paraffin

6.2. Несъвместимости

Няма данни

6.3. Срок на годност

5 години

6.4. Специални условия на съхранение

Да се съхранява при температура под 25°С.

6.5. Данни за опаковката и съдържание

Алуминиева туба от 40 г, запечатана, с вътрешно покритие от епоксифенолов лак, затворена с капачка от полипропилен.

6.6. Начин на употреба, препоръки при употреба

Да се нанася внимателно тънък слой от мазта върху увредения участък.

7. РЕЖИМ НА ОТПУСКАНЕ

Без лекарско предписание