ПРОДУКТИ
Кошница

NISSEI АПАРАТ ЗА КРЪВНО WSK 1011 КИТКА

NISSEI АПАРАТ ЗА КРЪВНО WSK 1011 КИТКА
NISSEI АПАРАТ ЗА КРЪВНО WSK 1011 КИТКА
  • Наличност: ДА
  • Код на продукта: a3193
126.99лв.
Купи

NISSEI АПАРАТ ЗА КРЪВНО WSK 1011 КИТКА

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Уредът е предназначен за неинвазивно измерване на систоличното и диастолично кръвно налягане, определяне честотата на пулса и измерване пулсовото налягане на възрастни пациенти в домашна здравословна среда. Продуктът не е предназначен за употреба при новородени. Моля консултирайте се вашия доктор или лекар за употреба на този уред при измерване на кръвно налягане на деца, бременни или жени в пред-екламптично състояние.

МЕТОД НА ИЗМЕРВАНЕ
Този уред използва осцилометричен метод за измерване на кръвното налягане и честотата на пулса. Циркулацията в маншета установява малките колебания в налягането спрямо маншета, получавани чрез разширение и свиване на артериите в ръката, като реакция на всеки удар на сърцето. Измерва се амплитудата на всяка от вълните на налягане, тя се преобразува в милиметри живачен стълб и се изважда на LCD дисплей като цифрова стойност.

FUZZY(PAПРЪCHATO) НАДУВАНЕ
Този уред използва (FUZZY) разпръснато раздуване, за да облекчи напрежението в китката по време на раздуване на маншета. Като улавя сигналите на пулса по време на раздуването. Този уред има възможността да определи какво е достатъчното налягане, необходимо за всяко измерване.

КЛАСИФИКАЦИОННИ СИМВОЛИ НА МЗО (МЕЖДУНАРОДНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ)
Измерените стойности на кръвно налягане се класифицират според таблица с указание на МЗО (1999). По-високата група се прилага, когато систоличното и диастоличното налягания попадат в различни групи.
За специфична информация относно вашето кръвно налягане, се свържете с вашия лекар. Никога не правете сами преценка само въз основа на класификационните означения.
Много високо кръвно налягане:
Систолично налягане >180 mmHg; Диастолично налягане >110 mmHg;

Средно високо кръвно налягане:
Систолично налягане 160-179 mmHg; Диастолично налягане 100-109 mmHg;

Леко високо кръвно налягане:
Систолично налягане 140-159 mmHg; Диастолично налягане 90-99 mmHg;

Нормално високо кръвно налягане:
Систолично налягане 130-139 mmHg; Диастолично налягане 85-89 mmHg;

Нормално кръвно налягане:
Систолично налягане 120-129 mmHg; Диастолично налягане 80-84 mmHg;

Оптимално кръвно налягане:
Систолично налягане
ПОКАЗВАНЕ НА ПУЛСОВО НАЛЯГАНЕ
Този уред измерва и показва пулсовото налягане.
Докато систоличното кръвно налягане постоянно се повишава с напредване на възрастта, диастоличното кръвно налягане показва тенденция към понижение около 50 годишна възраст. Пулсовото налягане е стойност, която се получава чрез изваждане на систоличната от диастоличната стойност и затова пулсовото налягане показва тенденция към увеличение с напредване на възрастта. Пулсовото налягане се счита, че е свързано с втвърдяването на артерията и се изследва като един от факторите за циркулационен риск. Понякога се казва, че 45 mmHg пулсово налягане е нормална стойност. Пулсовото налягане не представлява единствено артериална склероза. Все пак наблюденията върху пулсовото налягане за дълъг период ще бъдат от значение.

СИМВОЛ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО
Стойността на кръвното налягане измерена, когато се движите, не показва вярната стойност, тъй като движението на тялото може да окаже въздействие върху кръвното налягане.
Този уред анализира пулсовата вълна и показва, когато бъде забелязано движение на тялото. Символът с насочена надолу стрелка показва, че резултатът може бъде повлиян от движение на тялото.

СИМВОЛ ЗА НЕРИТМИЧЕН ПУЛС
Ритмичността на пулса може да бъде нарушена ако говорите, движите се или може да е причинена от аритмия.
Този уред показва, когато разликата между най-краткия и най-дългия времеви интервал между две пулсови вълни е повече от 25% и посочва неритмичен пулс.

ФУНКЦИЯ ПАМЕТ
Измерените стойности автоматично се запазват за последващо разглеждане в една от двете бази данни в паметта [1] или [2]. Тези две бази данни могат да бъдат използвани, за да запазят показанията отделно или да се запазят показания измерени сутрин и вечер отделно.
Всяка база данни може да запамети до 60 показания. Когато броят на съхранените показания достигне 60, най-старото показание се изтрива, за да бъде записано ново показание.
Запазените показания се извеждат с дата и час на измерване, когато се активира функцията часовник. Часовникът трябва да бъде активиран преди измерването, за да бъдат запазени датата и часа на измерените стойности.
[Err] = грешните резултати не се запазват.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА
Поддържайте уреда чист. Проверявайте неговата чистота след използване. За да почистите уреда използвайте само мека, суха кърпа. Да не се използва бензин, разредител за боя или други силни разтворители. Когато почиствате маншета, използвайте синтетичен почистващ препарат и внимателно изтрийте повърхността.
Когато се съхранява уреда да не се поставят тежки предмети върху него. Да не се сгъва или огъва маншета със сила. Когато уредът се съхранява при температура под точката на замръзване да се остави за поне 1 час на топло място преди да се използва. Извадете батериите, ако уредът няма да се използва дълго време.
Пазете батериите далеч от деца.
Препоръчва се уредът за измерване на кръвно налягане да се проверява на всеки 2 години. Това може да се извърши само от производителя или от фирми, упълномощени от производителя.