Очи и уши

Производители

Последни статии

ВИДИЗИК гел очи 10 г. Преглед отблизо

ВИДИЗИК гел очи 10 г.

8,87 лв

531

Продуктът вече не е наличен

Видизик 2 mg / g гел за очи
карбомери

Vidisic 2 mg / g eye gel
carbomers

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението с Видизик, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба.
-    Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
-    Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
-    Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
-    Ако след няколко дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка?


    1.    Какво представлява Видизик и за какво се използва?
    2.    Какво трябва да знаете, преди да използвате Видизик?
    3.    Как да използвате Видизик?
    4.    Възможни нежелани реакции
    5.    Как да съхранявате Видизик?
    6.    Допълнителна информация


1.    КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИДИЗИК И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Видизик е заместител на сълзите при „сухо око” (синтетични изкуствени сълзи).
Използва се за заместване на слъзната течност в случаите на нарушено производство на сълзи и за симптоматично лечение на синдрома на “сухото око”.


2.    КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИДИЗИК?

Не употребявайте Визидик, ако сте алергични към активното вещество или някоя от останалите съставки на това лекарство.

Обърнете специално внимание при употребата на Видизик:

Ако носите контактни лещи.
Преди прилагане на Видизик, носещите контактни лещи трябва да ги свалят и да изчакат 15 минути преди да ги поставят отново.

Употреба на други лекарства:

Досега не са известни специфични взаимодействия.

Забележка:

Ако Видизик се използва съвместно с други очни капки, трябва да има интервал от приблизително 5 минути между приложенията. Ако Видизик се използва съвместно с други очни мази, трябва да има интервал от приблизително 15 минути между приложенията.
Видизик трябва да бъде винаги последният приложен лекарствен продукт.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене:

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.
 
Не са провеждани проучвания с Видизик при бременни жени, но от друга страна няма подозирани фактори, насочващи против употребата на Видизик по време на бременност и кърмене.
Въпреки това, този лекарствен продукт може да се прилага по време на бременност и кърмене само след внимателна преценка от Вашия лекар на възможните ползи, срещу възможните рискове.

Шофиране и работа с машини

Тъй като този продукт може да повлияе зрителната острота за кратко, предизвиквайки ивици, като също засяга реактивността, дори когато се прилага, както е посочено, по това време не трябва да шофирате, да работите без сигурна опора или с машини.


3.    КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИДИЗИК?

Винаги използвайте Видизик, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Начин на употреба:

За приложение в очите.

Дозировка:

Лечението на синдрома на “сухото око” изисква индивидуален режим на дозиране.
В зависимост от тежестта и интензитета на оплакванията, трябва да се капва 1 капка в конюнктивалния сак 3-5 пъти дневно или по-често, както и около 30 минути преди лягане.

Продължителност на приложение:

Видизик е подходящ за продължително лечение.
Когато Видизик се използва за лечение на „сухо око”, което обикновено е продължително лечение, е необходима консултация с очен лекар.

Приложение при деца:

Няма налични данни. За показанието „сухо око” няма съответно приложение при деца на възраст 10-18 години.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Видизик:

Не са известни специфични реакции на предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате Видизик:

Не прилагайте двойна доза гел за очи, а приложете, когато е време за следващата доза, и следвайте същия режим на дозиране и интервали/ритъм, споменат по-горе или каквото Ви е препоръчал Вашият лекар. Ако е необходимо, също можете да приложите Видизик между двата уточнени часа за приложение или да наваксате с пропусната доза.

Ако сте спрели употребата на Видизик:

Трябва да очаквате типичните симптоми на синдрома на „сухото око” да се появят отново. Доколкото е възможно не преустановявайте лечението с Видизик без първо да сте се консултирали с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4.    ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Видизик може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Относно информацията за честотата на нежеланите реакции като основа трябва да се вземат следните категории:

Много чести:    повече от 1 лекуван пациент от 10
Чести:    1 до 10 лекувани пациенти от 100
Нечести:    1 до 10 лекувани пациенти от 1 000
Редки:    1 до 10 лекувани пациенти от 10 000
Много редки:    по-малко от 1 лекуван пациент от 10 000
С неизвестна честота:    от наличните данни не може да бъде направена оценка

Възможни нежелани реакции:

Много рядко може да настъпят реакции на свръхчувствителност към някоя от съставките.
Видизик съдържа консерванта цетримид, който може да предизвика очно дразнене (парене, зачервяване и усещане за чуждо тяло в окото) и може да увреди епитела на роговицата, особено при честа и продължителна употреба.
Ако имате подобни симптоми, трябва да предпочитате продукти без консерванти, за да лекувате хроничния сух кератоконюнктивит (синдром на „сухото око”).
Ако проявите реакции на свръхчувствителност или очно дразнене, моля, прекъснете лечението и се консултирайте с Вашия лекар.

Забележка: Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.


5.    КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВИДИЗИК?

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Лекарственият продукт не трябва да се употребява след изтичане на срока на годност, отбелязан въху опаковката след „Годен до:” (вижте картонената кутия и тубата).

Условия на съхранение:

Да се съхранява под 25°С!

Информация за срока на годност след отваряне на тубата:

Изхвърлете всяко неизползвано количество шест седмици след първото отваряне на тубата.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6.    ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Видизик?

Активното вещество е: карбомери (carbomers)
1 g гел за очи съдържа 2 mg карбомери (вискозитет 40 000 – 60 000 mPa.s).

Другите съставки са: цетримид, сорбитол, натриев хидроксид (за коригиране на pH) и вода за инжекции.

Как изглежда Видизик и какво съдържа опаковката?

Видизик е безцветен гел за очи.

Картонена опаковка, съдържаща туба с 10 g гел за очи.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Dr. Gerhard Mann Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
Brunsbuеtteler Damm 165-173
13581 Berlin, Германия
Тел.: +49 (0)30  33093-300
Факс: (++49) (30) 33093-350
E mail: ophthalmika@bausch.com
 


Свойства:

Видизик може да се прилага на капки и затова е лесен и удобен за употреба, когато следвате инструкциите за приложение. Поради големия си вискозитет, Видизик е особено подходящ за лечение дори на тежки симптоми на синдрома на “сухото око”. Видизик образува защитен филм с висока способност за прилепване и трайност и дълго поддържа роговицата и конюнктивата влажни, така че при тежки случаи са достатъчни относително малко на брой дози (3 до 5 пъти дневно) за намаляване на оплакванията и подобряване на състоянието.
Видизик е с много добра поносимост. Когато се налага, той също може да се прилага по-често.

Видизик се произвежда при стерилни условия и е обект на стриктни критерии за качество. Затова, внимавайте да не докосвате върха на тубата с пръстите си, когато я използвате и не допирайте върха на тубата до повърхността на окото.
След употреба, затворете тубата като поставите защитната капачка.


Моля, забележете!

Указания за употреба!

Наклонете назад главата си и нежно дръпнете надолу долния си клепач с показалеца. С другата си ръка вземете тубата, надолу във вертикално положение, без да докосвате окото, и капнете една капка в конюнктивалния сак. Опитайте да затворите бавно клепача и да го движите така, че гелът за очи да се разпредели равномерно.

Моля, забележете!

Гелът произведен от Dr. Mann Pharma е наличен в туби с плоска капачка, позволяваща тубата да се поставя в изправено положение.

Моля, забележете:

Вискозитетът, споменат в частта „активно вещество” (виж по-горе) е изразена в съответствие със законовите изисквания и се отнася само за активното вещество (= карбомери) на този лекарствен продукт. Не дава информация за вискозитета на крайния продукт Видизик.

 

Уважаеми пациенти,

Вашият офталмолог е диагностицирал, че Вие страдате от “сухо око”. Тази клинична картина е толкова често нарушение, че един от пет пациента, които бъдат прегледани от очен лекар страдат от състоянието „сухо око”.
Има много причини, като намалено произвеждане на сълзи в напреднала възраст, работа в стая с климатик, работа пред монитор или хормонални промени по време на менопаузата. Накрая в развитието на състоянието „сухо око” играе роля и негативното влияние на околната среда и климата.

Какво разбираме под термина “сухо око”?

През деня ние мигаме приблизително 14 000 пъти. С всяко мигване върху повърхността на очната ябълка се разпределя много тънък слъзен филм, който я прави гладка, чиста и влажна, и защитава окото от замърсители. Когато се наруши обемът или съставът на слъзния филм, настъпва феномен на изсушаване на корнеята и конюнктивата, и пациентът изпитва симптоми като парене, чувство за сухота в окото, и за “песъчинки”, чувство на напрежение и чувствителност към светлина.

Какво можете да направите?

Вашият лекар или фармацевт Ви е назначил заместител на сълзи за облекчение на Вашите оплаквания. В допълнение към правилната употреба на продукта съобразно предписанията, трябва да следвате следните препоръки:
•    Проветрявайте апартамента или къщата си няколко пъти дневно.
•    Погрижете се да пиете достатъчно течности (поне 2 литра дневно).
•    Често излизайте на чист въздух.
•    Не насочвайте свежия въздух от климатика към очите си.
•    Почивайте по време на работа пред монитор.

Въпреки това е важно също да се консултирате редовно с Вашия офталмолог за последващо проследяване, защото състоянието на „сухо око”, може да доведе до сериозно заболяване, ако се лекува погрешно или неадекватно.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ СЪЩО