Тестове

Производители

Последни статии

Тест за бременност CLEAR STICK TEST – писалка Преглед отблизо

Тест за бременност CLEAR STICK TEST – писалка

4,37 лв

2088

ВЪВЕДЕНИЕ
CLEAR hCG тест – ПИСАЛКА е тестово устрйство за детерминиране на хормона hCG (Човешки хорионичен гонадотропин – Human Chorionic Gonadotropin) в спесимени от урина. Това тестово устройство се
капак абсорбиращ пробата участък отчитащ резултата прозорец дръжка използва за получаване на визуален, качествен резултат за ранно диагностициране на бременност.

ТЕСТОВА ПРОЦЕДУРА
1. За да започнете тестването, отворете запечатаното фолио. Извадете тестовото устройство от запечатаното фолио.
2. Хванете кръглия край на капака с едната ръка. Използвайте другата ръка за да издърпате тестовото устройство и да извадите абсорбента.
3. Насочете абсорбиращия край надолу; поставете абсорбиращия край на струя от урина за най-малко 10 секунди за да стане напълно мокър. По друг начин, може да съберете проба от Вашата урина в чиста чашка и да потопите половината от абсорбиращата подложка в урината за най-малко 10 секунди.

Урината не трябва да попада над линията обозначена със стрелка!
4. Затворете устройството с капчето и изчакайте да се появят цветни ивици. В зависимост от концентрацията на хормона hCG, позитивен резултат може да се отчете след най-малко 40 секунди. Обаче, за да потвърдите негативен резултат се препоръчва да изчакате за пълното време на реакция – 5 минути. Не отчитайте резултата след повече от 10 минути!

ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Негативен: Само една цветна ивица се появява в контролния участък. Няма поява на цветна ивица в тестовия учасък. Няма наличие на бременност.

Позитивен: Появяват се ясно очертани цветни ивици – една в контролния и една в тестовия участък. Две цветни ивици индикират, че Вие сте бременна. Цветовата наситеност на цветните ивици може да е различна. Различните етапи на бременност имат различни нива на концентрация на хормона hCG.

Невалиден: Изобщо няма видими цветни ивици. Повторете теста с ново тестово устройство.

СЪХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Тестовото устройство трябва да се съхранява на стайна температура (18 до 30 °C) в запечатаната фолийна опаковка до изтичането на срока на годност. Тестовото устройство трябва да се пази далеч от директна слънчева светлина, влага и горещина.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
1. Само за ин витро диагностична употреба.
2. Да не се използва след изтичане на срока на годност.
3. Да не се използва повече от един път.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЕСТОВАТА ПРОЦЕДУРА
1. CLEAR hCG тест – ПИСАЛКА е предназначен само за ин витро диагностична употреба.
8. Освен при бременност увеличени концентрации на хормона hCG могат да бъдат открити при пациентки с туморни образувания от типа GTTs /Gestational trophoblastic tumors/, които макар и рядко срещани имат добра прогноза за лечение в зависимост от локализацията и степента на развитие. Тези фактори трябва да бъдат изключени при интерпретацията на нивата на hCG, за установяване и диагностициране на бременност.
9. Въпреки че CLEAR hCG тест – ПИСАЛКА е много акуратен при установяване на бременност, в много редки случаи е възможно отчитане на грешни резултати. При поява на нелогични или изненадващи резултати се препоръчва консултация с лекар.
10. Нормалната бременност не може да бъде отдиференцирана от извънматочна бременност само на база отчитане нивото на hCG. Също така спонтанните аборти могат да бъдат причина за объркване на интерпретацията на тестовите резултати.
11. Както при всички диагностични тестове определянето на диагнозата не трябва да се базира само върху резултатите от един тест, а се пояставя от лекар след пълни клинични и лабораторни изследвания.
12. Отчетени отрицателни резултати в проби дадени от жени в много ранна бременност може да се дължат на необичайно ниски концентрации на hCG. В такива случаи тестът трябва да се повтори след два дни в прясно взета проба от урина.
13. Взетата проба може да е прекалено разредена и по тази причина в нея да не се съдържа достатъчно показателно количество от хормона hCG. Ако са отчетени отрицателни резултати във взетата уринна проба, а бременността е все още допустима вземете първа сутрешна урина и повторете теста!


Чувствителност: CLEAR hCG тест – ПИСАЛКА ще установи наличието на човешкия хормон hCG ако той е в концентрация от 25 mIU/ml или по-висока. Това ниво на чувствителност беше потвърдено с hCG стандарти (25, 50, 100, 1000, 450,000, и 900,000 mIU/ml) в урина. Понякога спесимени съдържащи по-малко от 25 mIU/ml от hCG могат също да отчетат положителни резултати.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ СЪЩО